ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

VÝCHOVNÉ PROGRAMY

Projekt Klíčení byl primárně zaměřený na tvorbu výchovný programů nejen pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Výstupem projektu jsou čtyři výchovné programy obsahově i graficky přizpůsobené dále uvedeným věkovým kategoriím (nejmladší, mladší, starší, 15+).

Mláďátka a Zvířáka (nejmladší školní věk)

Mláďátka a Zvířátka jsou souhrnem námětů pro činnost a jsou určena pro nejmladší věkovou kategorii (děti z 1. a 2. třídy), a to i pro ty, které ještě neumí číst a psát. Dětem umožňují pustit se máminy sukně a zažít pocit, že patří do kolektivu. Při nejrůznějších hrách si děti hledají první kamarády, vybírají si, s kým je jim dobře. I proto jsou důležitou součástí Mláďátek/Zvířátek činnosti zaměřené na začlenění do kolektivu. Děti také prostřednictvím her z nejrůznějších oblastí zjišťují, co je baví - ochutnávají, co jim půjde a v čem by mohly vyniknout. Program dětem dává impulz k prvnímu probuzení - maminka už přestává být středem jejich vesmíru.

Putování se psem (mladší školní věk)

Putování se psem se zaměřuje na děti mladšího školního věku, (děti z 3. - 5. třídy). Díky aktivitám mají tyto děti možnost vnímat velmi silně kamarádství. Nesbližují se už se všemi dětmi, ale vybírají si toho, kdo je jim něčím blízký. Program využívá i činnosti zaměřené na fyzickou aktivitu, protože děti v tomto věku velmi rychle naberou síly do další činnosti, jsou přímo zásobárnou energie. Také podporuje zdravou soutěživost, která je pro tuto věkovou kategorii typická. Děti si zábavnou formou dokážou spojit školní poznatky s konkrétní činností, mají možnost si své znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi. Putování se psem dává dětem, nyní stále ještě ochotným zkoušet i neznámé, možnost osahat si různé činnosti. Díky nabízeným výpravám, táborákům nebo třeba stanování objevují děti doposud nepoznanou romantiku v přírodě, blíže se s ní seznamují. Podporuje touhu uchovávat si vzpomínky třeba v podobě nejrůznějších dětských pokladů.

Tajemství staré truhly (starší školní věk)

Tajemství staré truhly je program určený dětem staršího školního věku, protože hledání dobrodružství a tajemství je pro tuto věkovou kategorii (6. – 8. třídu) velmi důležité. Podporuje spolupráci a přijímání rolí v kolektivu, ty jsou totiž v tomto období už poměrně pevně zakotvené. Život v kolektivu umožňuje dítěti si uvědomit, proč si vybral právě tuto partu, co mu nabízí jiného, než spolužáci nebo rodina. Tajemství staré truhly dává prostor pro vyjádření vlastního názoru, což s sebou nese i nutnou zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. Zároveň umožňuje prožít si některé „dospělácké“ situace nanečisto a vyzkoušet si různé možnosti jejich řešení. Přestože je program určen dětem pod hranicí patnácti let, dává jim možnost si hrát.

Osmá planeta (kategorie 15+)

Osmá planeta je program pro mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sebe sama. Učí je toleranci a umění přijmout kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce, které je v tomto období ovládají mnohem víc než dříve. Program dává velký prostor diskuzím o tématech, která jsou jim blízká nebo která je pálí. Mimo jiné také umožňuje realizaci vlastních nápadů, s čímž souvisí i uvědomění si odpovědnosti. Činnosti, které jsou součástí Osmé planety, využívají i fyzické zdatnosti mladých lidí, podporují je v pohybu.

Tyto programy prošly ve školním roce 2011/2012 ověřovacím cyklem, kdy byly jednotlivé aktivity odzkoušeny v praxi v rámci běžné činnosti oddílů a skupin v 9 krajích České republiky. Na základně námětů a připomínek došlo k dílčím úpravám a doplněním, tak aby programy co nejvíce odpovídaly svému poslání.

Metodické a pracovní materiály pro jednotlivé věkové kategorie jsou k dispozici zde.

DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI S SVP

Metodika práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami určená pro vedoucí dětských kolektivů je k dispozici zde.

Průvodce pracovními sadami, aneb o dětech trochu jiných

O dětech trochu "jiných", o těch, které mají nějaké specifické vzdělávací potřeby nebo prostě potřebují, abychom na ně mysleli "trochu jinak".

Mláďátka a Zvířátka (nejmladší věková kategorie) ke stažení zde.

Putování se psem (mladší věková kategorie) ke stažení zde.

Tajemství staré truhly (starší věková kategorie) ke stažení zde.

Osmá planeta (kategorie 15+) ke stažení zde.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - SAMOSTATNÝ VEDOUCÍ DĚTSKÉHO KOLEKTIVU SE ZAMĚŘENÍM NA ZVLÁŠTNOSTI PRÁCE S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Jedním z cílů projektu Klíčení bylo vytvoření metodického podkladu pro přípravu a realizaci vzdělávacího semináře pro vedoucí včetně podrobného stanovení obsahu, stanovení rozsahu teoretické přípravy a postupů realizace.

Vzdělávací program je k dispozici zde.

SBORNÍKY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Výstupem projektu Klíčení jsou dva sborníky obsahující příklady dobré praxe, které vznikly na základě ověřování vybraných aktivit jednotlivých výchovných programů. Cílem těchto sborníků je předat ostatním zkušenosti a zajímavosti z některých ověřovaných aktivit.

Sborník příkladů dobré praxe I. pro programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem je k dispozici zde.

Sborník příkladů dobré praxe II. pro programy Tajemství staré truhly, Osmá planeta je k dispozici zde.

Přílohy k jednotlivým PDP jsou k dispozici zde.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ (ČERVEN - ZÁŘÍ 2010)

V období od června do září roku 2010 probíhalo v rámci realizace projektu Klíčení dotazníkové šetření na 50 místech České republiky. Celkem se tohoto šetření zůčastnilo 4645 respodentů. Dotazníky byly zaměřeny na čtyři skupiny osob: pro děti, pro mladé nad 15 let, pro vedoucí oddílů a pro učitele. Obsahem dotazníků pro děti byly otázky zaměřené na způsob trávení volného času (zájmy, volnočasové aktivity, hrdinové) a také na aktivitu dětí v oddílech či klubech, pokud nějaké navštěvují. V případě dotazníků pro mladé lidi nad 15 let se jednalo o otázky na způsob trávení volného času, na životní hodnoty a zájem o případné navštěvování oddílů či klubů pro mladé lidi nad 15 let. Dotazníky pro vedoucí oddílu se zaměřovaly především na samotnou činnost oddílu, zájem o výchovné programy, možnosti zařazování některých oblastí do činnosti oddílu a celkového zapojení dětí do aktivit spojených s řízením oddílu. Poslední skupinu tvořily dotazníky pro učitele, kde byly pokládany otázky na povědomí učitelů o mimoškolních aktivitách dětí a dovednostech a schopnostech dětí, které učitelé u dětí postrádají. Sběr dat probíhal jak mezi pionýry, tak i mezi veřejností. Jednalo se o nejrozsáhlejší průzkum v Pionýru od roku 1990. Výstupy šetření byly následně využity při tvorbě jednotlivých výchovných programů.

Výstupy jsou k dispozici zde.

TISKOVÉ ZPRÁVY

22. února 2013 Projekt Klíčení v číslech.

28. ledna 2013 Závěrečný seminář projektu Klíčení.

19. listopadu 2012 Projekt Klíčení vstupuje do závěrečné fáze.
                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688