ban_pionyr.png(9 kb)

česky
deutch
france
'; break; case 'lang_de': echo ' česky
english
france
'; break; case 'lang_fr': echo ' česky
english
deutch
'; break; default: echo ' english
deutch
france
'; break; }?>

Realizační tým


Hlavní manažer projektuMartin Bělohlávek. Zodpovídá za řádné naplňování projektu, vyhodnocuje plnění jednotlivých úkolů a vytváření podmínek pro týmy lidí, kteří projekt naplňují.
Motto: Hledání, poznávání, učení. Vědomí, že chceme-li máme tisíc možností a nechceme-li, pak tisíc překážek, že jsou věci správné a věci snadné, že chtěl bych, neznamená nic, ale chci, dělá divy!


Ekonom projektuKateřina Brejchová. Zodpovídá za ekonomickou stránku projektu. Připravuje veškeré finanční podklady a dbá na správné využívání prostředků a dodržování rozpočtu.
Motto: Co neumíš namalovat, nepiš!
Odborný garant projektuIrena Černá. Zodpovídá za konečný obsah kurzů a vzdělávacích aktivit, obsahově zajišťuje schůzky odborných týmů, setkání a seminářů, připravuje věcné podklady.
Motto: Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.Organizační tajemník projektuJakub Šťástka. Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace a za její řádnou archivaci, dále organizačně zajišťuje jednotlivé akce (setkání, semináře)
Motto: Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. (Seneca)                  kliceni@kliceni.cz, 777 793 688